Kentsel Dönüşüm Yasası

Afet Riski Altındaki Alan Kanunu olarak 2012 yılında kabul edilmiş olan 6306 sayılı yasa olan Kentsel Dönüşüm Yasası ile risk altında bulunan binalar yeniden inşa edilmektedir. Yurdumuz afetler ve deprem kuşağında bulunması sebebiyle riskli alanları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu yüzden çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası sayesinde insan yaşamını korumak, yaşam alanlarını güzelleştirmek ve daha güvenli yapılar oluşturmak için riskli sayılan binalar yeniden düzenlenmektedir. Continue reading “Kentsel Dönüşüm Yasası”

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İşliyor ?

Günümüzde birçok riskli alan ve hasarlı bina kentsel dönüşüm süreci içine girmeye başlamıştır. Böylelikle risk taşıyan birçok bina ve alan yeniden inşa edilerek daha sağlıklı ve güvenli yapılar oluşturulmaktadır. Bu süreçte birçok kişinin aklına kentsel dönüşüm süreci nasıl işliyor sorusu gelebilir. Kentsel dönüşüm sürecine girerken neler yapılmalıdır? Kat maliklerinin üzerine düşenler nelerdir? Neler yapılması gereklidir? gibi sorular hemen herkesin aklına gelen soruların başında gelir. Continue reading “Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İşliyor ?”

Kentsel Dönüşüm Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Depreme dayanıksız, ömrünü tamamlamış, hasar görmüş binalar kentsel dönüşüm kanunu ile yeniden yapılandırılmakta ve daha güvenilir daha sağlam alt yapılı binalar haline getirilmektedir. Ancak birçok kişi kentsel dönüşüm hakkında doğru bilinen yanlışlar yüzünden kentsel dönüşüm projesine iyi gözle bakmamakta ve farklı kulaktan dolma bilgilerle yanlış yönlendirilmektedir. Continue reading “Kentsel Dönüşüm Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar”

Kentsel Dönüşümden Nasıl Yararlanırım ?

Kentsel dönüşüm, eskimiş, artık ekonomik ömrünü tamamlamış ve daha önceki depremlerde hasar görmüş binaları yenilemek isteyenlerin başvurduğu bir durumdur. Kentsel dönüşüm kanunu ile devlet tarafından kredi sağlanmakta, kira yardımı ve bir takım muafiyetler de kentsel dönüşüm kapsamında sağlanmaktadır.

Continue reading “Kentsel Dönüşümden Nasıl Yararlanırım ?”

Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Ülkemizde yıllardır var olan göç, birçok büyük kentte plansız yapılaşmaya, alt yapıları yetersiz bina formlarının oluşmasına sebep olmuştur. Bunun yanında çevre kirliliği, kaçak yapıların artışı ile beraber kalitesi düşük ve riskli yapılar oluşmaya başlamıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm kanunu çıkarılarak bu can güvenliğini tehdit eden yapıların düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması ön plana çıkmıştır.

Continue reading “Kentsel Dönüşüm Nedir ?”

Kentsel Dönüşüm Avantajları Nelerdir ?

Çarpık yapılaşma, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin devamlı göç alıyor olması bu büyük kentlerin görüntüsünü oldukça kötüleştirmeye başlamıştır. Bunun yanında deprem ve doğal afetler yüzünden riskli yapı kapsamına giren birçok yapı kentsel dönüşüm çalışmalarına dahil edilmeye başlanmıştır. Peki kentsel dönüşüm avantajları nelerdir diye merak edenleriniz olabilir. Kentsel dönüşüm ile birçok çarpık yapılaşmaya maruz kalan bölgeler temizlenmekte ve daha sağlam daha güvenilir yapılar oluşturulabilmektedir. Continue reading “Kentsel Dönüşüm Avantajları Nelerdir ?”