Kentsel Dönüşüm Yasası

Afet Riski Altındaki Alan Kanunu olarak 2012 yılında kabul edilmiş olan 6306 sayılı yasa olan Kentsel Dönüşüm Yasası ile risk altında bulunan binalar yeniden inşa edilmektedir. Yurdumuz afetler ve deprem kuşağında bulunması sebebiyle riskli alanları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu yüzden çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası sayesinde insan yaşamını korumak, yaşam alanlarını güzelleştirmek ve daha güvenli yapılar oluşturmak için riskli sayılan binalar yeniden düzenlenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Yasası nasıl uygulanacak?

  • Deprem risk raporuna göre riskli olmayan binalarda eğer risk alanı içerisinde kalıyorsa kentsel dönüşüm içinde yer alacaktır.
  • Kentsel Dönüşüm Yasası’nda “Riskli Yapı” ve “Riskli Alan” olmak üzere iki grup vardır. Binanızın deprem risk raporu çıkartılarak hangi grupta olduğunuzu tespit ettirebilirsiniz.
  • Bakanlık tarafından lisans verilen Kalender Yatırım Yapı A.Ş. tarafından binanızın riskli olup olmadığı hangi gruba girdiğini tespit ettirebilirsiniz.
  • Binada kat sahipleri risk tespitlerine itiraz etme hakkına sahiptir. Binanız riskli gruba dahil edilmişse itiraz hakkınızı 15 gün içinde kullanmanız gerekir. İtirazlar, Bakanlıkça üniversitelerde görevli olan inşaat, jeofizik ve jeoloji mühendisliği ile hukukçular arasından seçilecek üç kişi ve Bakanlık görevlisi iki kişiden oluşan heyetler tarafından incelenir ve karara bağlanır.
  • Kentsel dönüşüm için ilk önce gönüllü binalardan başlanır. Bu dönüşüme rıza göstermeyenlerde ise devlet yıkım kararı alarak evlerin boşaltılması için 60 gün süre tanınır. Eğer herhangi bir direnme olursa bina zorla yıkılır.

Kentsel Dönüşüm Yasası’nda bir önemli konu da konutun tarihi eser olması durumunda sürecin nasıl işleyeceğidir. Eğer konut tarihi eserse Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “uygundur” görüşü alındıktan sonra kentsel dönüşüm projesine katılabilir.

İstanbul Anadolu yakasının güzide yerlerinden Kadıköy kentsel dönüşüm ve Fikirtepe kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. Böylece Anadolu yakasının yeniden düzenlenmesi ve şehir dokusuna zarar vermeden yapıların sağlamlaştırılması ve daha güvenli olmasına başlanmıştır. Kalender Yatırım Yapı A.Ş. olarak kentsel dönüşüm projesinde yer alan binalarınızın tüm işlemlerini yerine getirerek sizin adınıza tüm prosedürleri izlemekte ve kentsel dönüşüm içinde haklarınızı sizin adınıza takip ederek binanızı yenilemekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.